Kategorie

Reklamacje i zwroty

Warunki reklamacji

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch miesięcy od daty zakupu.

Przedsiębiorca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Przedsiębiorcy i opisem reklamacji. 

W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Przedsiębiorcy za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Przedsiębiorca wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Przedsiębiorcy za nabycie danego produktu.

Zwroty

Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Klient zobowiązuje się do zwrócenia towarów w stanie nienaruszonym, w oryginalnych opakowaniach, a także do złożenia pisemnej informacji o odstąpieniu od zakupu np. drogą mailową.

Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. 

Zwrot kosztów zakupu nastąpi w przeciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia odstąpienia od zakupu.

Więcej informacji odnośnie reklamacji oraz zwrotów znajdą Państwo w Regulaminie Sklepu.